Årsmöte Best Service & Servicechefsdagar

Kallelsen till årsmötet ska skickas ut senast sex veckor före ordinarie årsmöte. Möteshandlingar ska skickas ut senast två veckor före mötet. Medlem som önskar få fråga behandlad vid årsmötet ska anmäla denna fråga till styrelsens ordförande senast tre veckor före årsmötet. Varje medlem har en röst på årsmötet.

Datum

18 mar 2020

Tid

09:00 - 17:00

Plats

Södersjukhuset
Stockholm

Plats 2

Plats meddelas senare
Kategorier