Datainsamling till nyckeltalsjämförelsen

Här finns information om hur datainsamlingen till nyckeltalsjämförelsen går till. Insamlingen av data sker via ett webbaserad insamlingsverktyg. En manual till det webbaserade verktyget finns att ladda ner via länk nedan.

Nyckeltalsjämförelse våren 2021
Här finns mer information och tidsplan för nyckeltalsjämförelsen våren 2021.

Manual webbaserade insamlingsverktyget
Här finns manualen till det webbaserade insamlingsverktyget.

 

För frågor om datainsamlingen eller det webbaserade verktyget är du välkommen att kontakta  Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen:
fou@bestservice.se

För tekniska frågor är du välkommen att kontakta vår leverantör:  
support@actiondialog.com

NYCKELTAL

Kartläggning
Jämförelser& Analyser
Identifiering av
olika fördjupningsområden