Ordförande har ordet, sept 2021

sep 3, 2021 | BEST SERVICE

FULL FART FRAMÅT!

Även om Covid-läget är som den är, så tycker jag att alla inom Best Service har fullt fokus på utveckling och att det händer mycket nu.

Visst vi kan inte ses fysiskt, och allt vi hade tänkt genomföra kanske inte blir som vi hade tänkt, men vi har ju lärt oss att vara flexibla och nyttja tekniska hjälpmedel både för att dela med oss och för att ses digitalt. Under hösten blir det fortsatt digitala möten och just nu är följande inplanerade:

Inspirationsföreläsning 29/9
FOU bjuder in till en digital inspirationsföreläsning den 29 september med Anders Lundin på temat Innovation, ledarskap och förändringsarbete. Inbjudan skickad till de som är kontaktperson gentemot FOU i datainsamlingen samt till alla servicechefer/direktörer.

Skicka gärna inbjudan vidare i era respektive organisationer. Vi hoppas att föreläsningen tillsammans med vårens erfarenhetsutbyte kring nyckeltal kommer att inspirera till kommande utvecklingsarbeten i våra regioner!

Här finns inbjudan →

Servicechefsdag – 23 september
Inbjudan skickad till alla servicechefer/direktörer. Det går bra att bjuda med en gäst. Region På programmet; orderhanteringssystem och serviceledningssystem i Region Uppsala. Representanter från expertgrupperna är inbjudna och berättar vad som händer inom respektive område.

Under året har vi utvecklat vår samarbetsyta på Teams och vi är i dag 230 personer som är med i guppen. Det här är en lysande möjlighet för oss alla att utbyta erfarenheter, dela med oss av spännande arbeten som pågår på hemmaplan, lyfta utmaningar och till och med få skryta ibland.

På Teams-ytan kan du lägga upp filmer, artiklar och sådant som lyfter och ger oss energi och bra inspel. Vi har en kanal som heter ”pop-up möten”. Den är till för dig som vill lyfta eller diskutera en fråga eller område mer ingående, antingen i chatten eller i ett Teams-möte som du enkelt bokar i kanalen.

Sedan vill jag flagga för att FOU söker en ekonom med passion för siffror.

Någon som är proaktiv och tycker det är roligt med analyser och som kan lyfta blicken och jobba övergripande i regionerna. Personen ska också kunna se möjligheter att förbättra servicetjänsterna i våra regioner. FUU är en del av Best Service och har i huvudsak i uppdrag att samla in data till nyckeltalsjämförelsen och tillsammans med expertgrupperna analysera detta.

FoU arrangerar också konferensen för erfarenhetsutbyte. Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen består av totalt fyra personer från olika regioner, vilka har tidsbestämda deltidsuppdrag från Best Service. Ett uppdrag i FOU ger en möjlighet för medarbetare att utvecklas tillsammans med kollegor från andra regioner.  Uppdraget startar så snart som möjligt och omfattar ungefär 20% av en heltidstjänst.

Uppdraget innebär att personen har sin anställning kvar hos sin nuvarande arbetsgivare. Arbetsgivaren ersätts för den tid som personen lägger ner på arbetet i FoU. Har du en person i din organisation som är rätt för uppdraget eller vill du veta mer om uppdraget? Ta kontakt med Lena Lundin, Region Stockholm, Södersjukhuset

Styrelseledamot i Best Service och kontaktperson för FoU
E-post: lena.lundin@sll.se
Tel: 0739-73 26 14

{

Hoppas du får en riktigt fin höst!

/ Kristiina

Arkiv

Kategorier