Erfarenhetsutbyte kring Best Service tjänsteområden 17-18 november

okt 16, 2020 | BEST SERVICE

Vi välkomnar till två halvdagar av erfarenhetsutbyte via det digitala verktyget Zoom. Dagen är riktad till dig som är strateg, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare, 1:a eller 2:a linjens chef eller motsvarande och arbetar inom Best Service tjänsteområden såsom måltider, lokalvård, logistik med mera.​ 

Under konferensen kommer vi att:​

  • Inspireras av intressanta föreläsningar​
  • Utbyta erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige​
  • Titta på, och samtala kring, de nationella resultaten från årets nyckeltalsinsamling​

Föreläsningarna kommer kretsa kring upphandling av tjänster samt innovation och tjänstedesign. Passen kommer att innehålla såväl föreläsningar som diskussioner kring praktiska exempel.

Under den första dagen kommer vi att diskutera Lagen om offentlig upphandling (LOU) på djupet och få konkreta exempel på alternativa upphandlingsformer. Vi kommer även ta del av erfarenheter av upphandling av tjänster inom vårt område.

Dag två kommer vi att få ta del av ett metodstöd för att utveckla innovativa lösningar kring våra tjänster. Metoden utgår från förståelse för användarens behov och upplevelser. Den lyfter även medarbetarnas och utförarnas perspektiv.​

Varje region har möjlighet att anmäla önskat antal deltagare utifrån beskriven målgrupp. Konferensen är kostnadsfri.

 

Inbjudan med anmälningslänk har skickats till varje medlemsregions kontaktpersoner, som i sin tur ansvarar för att sprida informationen vidare i respektive organsiation.

 

Vid frågor och funderingar kontakta FoU på mailadress fou@bestservice.se

 

Väl mött!

Styrelsen i Best Service, Förvaltnings och Utvecklingsorganisationen (FoU) samt expertgrupperna för respektive tjänsteområde​.

Arkiv

Kategorier

KONTAKT

Best Service
kontakt@bestservice.se


Förvaltning & Utveckling

fou@bestservice.se

INFORMATION

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner.

Senast uppdaterad:
2020-10-05

COPYRIGHT® 2020 | BEST SERVICE