Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/bestserv/domains/bestservice.se/wp-content/plugins/modern-events-calendar-lite/app/libraries/main.php on line 3535
Best Sevice | Tillsammans skapar vi värde för vården

NATIONELLT
MEDLEMSNÄTVERK

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner. Nätverket syftar till att utveckla servicefrågor inom hälso- och sjukvården.

NATIONELLT

MEDLEMSNÄTVERK

 

TILLSAMMANS SKAPAR VI VÄRDE!

GENOM ATT DELA KUNSKAP OCH ERFARENHETER UTVECKLAR VI SERVICEFUNKTIONERNA I VÅRDEN.

VI ÄR BEST SERVICE

Best Service startade 2009. Vi är ett nätverk för serviceorganisationerna inom den svenska hälso- och sjukvården. Alla Sveriges 21 regioner är medlemmar i Best Service. Vi utvecklar vårdens servicefrågor, och då vi får ta del av varandras lokala kunskaper och erfarenheter kan vi tillsammans ta fram nationella standarder och riktlinjer.

TILLSAMMANS
SKAPAR VI VÄRDE!

GENOM ATT DELA KUNSKAP OCH ERFARENHETER UTVECKLAR VI SERVICEFUNKTIONERNA I VÅRDEN.

Kommunikation

Vi möts och lär av varandra.
Kommunikationen utgör en viktigt del för att vi ska kunna fungera som ett forum för nätverkande.

NYCKELTAL

Vi jämför och analyserar.
Genom kartläggning och insamling av nyckeltal kan vi urskilja trender och jämförelser.

UTVECKLING

Vi fördjupar och utvecklar.
Fördjupning och analys ligger som grund när vi arbetar med utveckling av olika servicefunktioner.

AKTUELLT

Sommarens nyhetsbrev från FoU

Snart sommar!
Efter en intensiv vår med nyckeltalsinsamling, utveckling och erfarenhetsutbyten planerar FoU nu redan för hösten med bland annat fler webbbinarier.

Kommande Möten

No event found!

VI ÄR BEST SERVICE

Best Service startade 2009. Vi är ett nätverk för serviceorganisationerna inom den svenska hälso- och sjukvården. Alla Sveriges 21 regioner är medlemmar i Best Service. Vi utvecklar vårdens servicefrågor, och då vi får ta del av varandras lokala kunskaper och erfarenheter kan vi tillsammans ta fram nationella standarder och riktlinjer.