Framtida VNS-utbildning

Framtida VNS-utbildning

Just nu håller expertgruppen inom VNS på att ta fram ett koncept för en framtida utbildning för professionen vårdnära service. Inriktningen är en basutbildning som kompletteras med lokal utbildning och praktik. Målet är att ta fram en kravspecifikation som...
Årets Tema

Årets Tema

Årets tema införs för första gången 2019 inom Best Service och ska genomsyra temat på medlemsdagar, utvecklingsprojekt och expertgruppernas arbete.   Vid Medlemsmötet den 25 september beslutade deltagarna att årets tema för 2019 är: Hur ser servicen ut i...
Stormöte Expertgruppen logistik

Stormöte Expertgruppen logistik

Expertgrupp logistik, varuförsörjning och patienttransporter har haft stormöte i Stockholm 22-23 november.   Under mötet presenterades de arbeten som gjorts i arbetsgrupper under 2018. Standardisering i varuförsörjningsprocessen Styrande principer för logistiska...
Expertgrupp logistik – planerade aktiviteter 2019

Expertgrupp logistik – planerade aktiviteter 2019

Expertgrupp logistik, varuförsörjning och patienttransporter har utarbetat sin plan för 2019.   Under året kommer expertgruppen utifrån 2019 års tema jobba med följande ämnen i olika arbetsgrupper. Patienttransporter (fast arbetsgrupp i denna expertgrupp)...
Smarta Rullstolar

Smarta Rullstolar

För att spara in tid och pengar och göra arbetet smidigare för personalen så satsar Gävle sjukhus på smarta rullstolar. Ett innovationsarbetet i samarbete med ATEA pågår. Syftet med projektet är att utvärdera nya möjligheter hur modern teknik kan användas för att...